Ochrana osobních údajů

1 - Společnost Industrial House s. r. o., U Domoviny 464/11 Liberec 4, 460 01, Identifikační číslo: 27309339, DIČ: CZ27309339 oddíl C, ​vložka doplňte​vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

a)  jméno a příjemní
b)  e-mailovou adresu
c) telefon
d) text zprávy

2 - Poskytnuté osobní údaje zákazníka je provozovatel oprávněn zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovávaných provozovatelem. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností Industrial House s. r. o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Industrial House s. r. o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3 - Zákazník je oprávněn svůj souhlas se zpracováním jeho osobních dat odvolat kdykoliv písemnou nebo elektronickou formou.

4 - Zpracování osobních údaje provádí společnost Industrial House s. r. o. a je správcem osobních údajů.

5 - podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

  • požadovat po nás opravu, aktualizace nebo výmaz těchto osobních údajů – tento

    výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,

  • v případě pochybností o dodržování povinností zpracování osobních údajů se obrátit

    na Úřad pro ochranu osobních údajů.Podmínky zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jako jsou:

●  jméno a příjemní
●  e-mailová adresa
●  projevený zájem o služby
●  informace na našich webových stránkách
●  informace v emailech

bude naše společnost Industrial House s. r. o. využívat po dobu 3 let od udělení souhlasu za tím účelem, abychom vám zobrazovali a posílali informace, které vás zajímají a nabízeli vám relevantní služby z naší nabídky.

Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit, v každém e-mailu, kde je odkaz pro okamžité odhlášení. Můžete si také své údaje kdykoliv vyžádat, požádat o opravdu nebo kompletní výmaz. Stačí napsat na i​nfo@industrialhouse.cz​nebo zavolat na +420 733 329 914.