IQ Voda

Program IQ Voda je shromažďování dešťové a splaškové vody do nádrže pro zpětné použití.
Největší úsporou ve spotřebě je změna návyku. Stále hledáme jak snížit režijní náklady na domácnost.
To nejjednodušší, co můžeme udělat, je nezalévat pitnou vodou, ale dešťovou.
Ušetříte až 50% nákladu za vodu.

Dešťový program

Shromažďování dešťové a splaškové vody do nádrže pro zpětné použití na zahradě a v domácnosti.

Více informací →

Biologická čistička odpadních vod

Domácí čističky odpadních vod ČOV plně nahrazují překonané septiky a žumpy.

Více informací →